Hafan

Croeso i wefan Eglwys y Plwyf, Llanelwy

Mae eglwys y plwyf yn gartref i gynulleidfa gyfeillgar yr Eglwys yng Nghymru, a hynny yng nghanol ein dinas fechan. Mae’r eglwys yn sefyll ers yr oesoedd canol, ac fe’i sancteiddiwyd drwy ganrifoedd o weddïo ac addoli. Dyma leoliad nifer o ddigwyddiadau o bwys i genedlaethau dirifedi o deuluoedd o Lanelwy a’r ardal gyfagos. Er bod ein cynulleidfa’n lleol, rydym yn croesawu ymwelwyr o bell ac agos. Ein nod yw gwasanaethu Duw yn ein bywydau bob dydd, ac amlygu cariad Crist i bawb.

St. Asaph parish church

Ymunwch â ni yn unrhyw un o’n gwasanaethau neu yn ein gweithgareddau eraill, neu mae croeso i chi alw heibio yn eich amser eich hun, gan fod yr eglwys ar agor yn ystod golau dydd, bob dydd.

Rydym yn arbennig o awyddus i weld yr eglwys yn cael ei hystyried yn ganolfan gymunedol – felly os ydych yn chwilio am le i gynnal cyfarfod, cyngerdd neu ryw weithgaredd arall, cysylltwch â wardeniaid yr eglwys neu’r clerigwyr. At y diben hwn, rydym wrthi’n gweithio ar gynlluniau i adnewyddu’r tu mewn i’r eglwys yn sylweddol er mwyn creu cyfleusterau gwell i’r gymuned. Os ydych am ddysgu rhagor am y gwaith adnewyddu hwn, ewch i’r tudalennau Adnewyddu ar ein gwefan.

Mae ein heglwys ni a’r gadeirlan yn rhan o Ardal Genhadu Elwy yr Eglwys yng Nghymru.

end of term service for ysgol esgob morgan

Mae pawb sy’n cerdded drwy ein drysau’n bwysig i ni, a byddwn yn estyn croeso cynnes i bawb. Rydym yn eich gwahodd i ddod draw i’r eglwys, i ymuno â ni wrth i ni addoli a derbyn gair Duw.

west window in the south nave