Gwasanaethau Rheolaidd

Diwrnod Amser Gwasanaeth
Bob dydd Sul 09.30 am Cymun Bendigaid
   “”         “” 11.00 am Gwasanaeth Teuluol
Bob dydd Iau 10.00 am Cymun Bendigaid
Bob 5ed dydd Sul 09.30 am Gwasanaeth Teuluol Cyfunol
   • Dydd Sul 9.30 am – gwasanaeth cymun, a lluniaeth wedyn. Mae’r gwasanaeth yn para tuag awr, ac mae’n dilyn litwrgi’r Eglwys yng Nghymru
   • Dydd Sul 11.00 am – gwasanaeth teuluol, tuag awr o hyd. Mae croeso i blant, pobl ifanc a’r ifanc eu hysbryd ddod i’r gwasanaeth anffurfiol hwn.
   • Am 11.00 am ar y dydd Sul cyntaf ym mhob mis, byddwn yn cynnal Llan Llanast, sef gwasanaeth rhyngweithiol iawn ar gyfer plant ifanc yn benodol.
   • Ar ddydd Iau, mae gwasanaeth y Cymun Bendigaid.
   • Caiff sesiwn Llan Llanast ei gynnal bob dydd Mercher yn ystod gwyliau’r ysgol a hynny rhwng 10.30am a 12.30pm. Dewch draw i ymuno yn yr hwyl!
   • Sylwch, os bydd pumed Sul yn y mis, bydd gwasanaeth cymun a gwasanaeth teuluol cyfunol am 09.30am.
  • Bydd patrwm gwahanol i’r gwasanaethau yn ystod y Pasg a’r Nadolig fel arfer – cewch y manylion yn yr adran digwyddiadau arbennig.