Gwasanaethau Rheolaidd

Diwrnod Amser Gwasanaeth
Bob dydd Sul 09.30 am Cymun Bendigaid
Bob dydd Iau 10.00 am Cymun Bendigaid

Fe gynhelir yr holl wasanaeth yng Nghadeirlan Llanelwy wrth i ni adnewyddu adeilad eglwys y plwyfRydym yn disgwyl gorffen y gwaith yn ystod Mai 2020.

   • Dydd Sul 9.30 am – gwasanaeth cymun, a lluniaeth wedyn. Mae’r gwasanaeth yn para tuag awr, ac mae’n dilyn litwrgi’r Eglwys yng Nghymru.
   • Am 11.00 am ar y dydd Sul cyntaf ym mhob mis, byddwn yn cynnal Llan Llanast, sef gwasanaeth rhyngweithiol iawn ar gyfer plant ifanc yn benodol.
   • Ar ddydd Iau, mae gwasanaeth y Cymun Bendigaid.
   • Caiff sesiwn Llan Llanast ei gynnal bob dydd Mercher yn ystod gwyliau’r ysgol a hynny rhwng 10.30am a 12.30pm. Dewch draw i ymuno yn yr hwyl!
  • Bydd patrwm gwahanol i’r gwasanaethau yn ystod y Pasg a’r Nadolig fel arfer – cewch y manylion yn yr adran digwyddiadau arbennig.