Olrhain eich achau

Mae’n bosibl gweld y cofnodion a ganlyn yn yr Eglwys:

Cofnod o’r beddi yn y fynwent, yn dyddio o rhwng 1618 a 1911. Mae’r cerrig beddi wedi’u symud.

Y lleiniau a’r arysgrifau ym Mynwent Ffordd y Bryn, Llanelwy.

Hefyd, cewch weld manylion Mynwent Ffordd y Bryn mewn pdf:

Mynwent Ffordd y Bryn

Cysylltwch ag un o wardeniaid yr eglwys os hoffech weld y cofnodion a ganlyn:

Y rhai a gafodd eu bedyddio rhwng 1750 a 1971.

Priodasau rhwng 1750 a 1983.

Marwolaethau rhwng 1750 a 1952.