Lleoliad

Eglwys y Plwyf, Llanelwy – Eglwys Sant Cyndeyrn a Sant Asa
1 Stryd Fawr
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0RG

O gyfeiriad Caer i Fangor – gadewch yr A55 yng nghyffordd 27; o’r Gorllewin cymerwch y trydydd tro yn y gylchfan; o’r Dwyrain, cymerwch y tro cyntaf a theithio ar hyd y Roe. Ewch i’r chwith yn y gylchfan fach; dros y bont a chymryd y chwith cyntaf i Lower Street; bydd yr eglwys yn eich wynebu wrth i chi droi a bydd y maes parcio talu ac arddangos ar y chwith.

O’r De – dilynwch yr A525 i Lanelwy; trowch i’r chwith yn y gylchfan fach ger y Gadeirlan; ewch i lawr yr allt; ar ôl 300 metr, trowch i’r dde wrth gornel y fynwent i Lower Street, a bydd y maes parcio talu ac arddangos ar y chwith.